Nasz żłobek

Witamy na stronie Żłobka Gminnego „PROMYCZEK” w Grębocicach. Jesteśmy żłobkiem publicznym, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Grębocice.

Żłobek powstał dzięki wsparciu finansowemu z programu „Maluch+” oraz z środków z budżetu Gminy Grębocice. Obecnie posiadamy miejsca dla 15 dzieci. Oferujemy fachową opiekę dla dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat w warunkach zbliżonych do warunków domowych.

Jest nam niezmiernie miło, że wybrali Państwo Gminny Żłobek „Promyczek” w Grębocicach i obdarzyli zaufaniem, powierzając nam swoje pociechy.
Osobiście dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie dzieci czuły się u nas jak w domu. Dla najlepszego komfortu dzieci, dysponujemy wyposażeniem dostosowanym do ich wieku i wzrostu. Podopieczni mają do dyspozycji przestronną bawialnię, jadalnię oraz łazienkę.

Żłobek wyposażony jest w nowoczesne, kolorowe zabawki i szereg pomocy dydaktycznych, które rozwijają dzieci. Posiłki dla maluchów przygotowywane są z uwzględnieniem obowiązujących norm i zaleceń żywieniowych.

Praca w żłobku wymaga zaangażowania i odpowiedzialności. Dlatego opiekunem w żłobku, zgodnie z Ustawą, może zostać osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoba ta nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ani też nie ma ograniczonych praw rodzicielskich.

W Gminnym Żłobku „Promyczek” troskliwą opiekę i pielęgnację zapewni dzieciom zespół doświadczonych i wykwalifikowanych opiekunek. Każdego dnia Wasze dzieci uczestniczyć będą w zabawach i zajęciach ruchowo-umuzykalniających, plastycznych, tematycznych i dydaktycznych. Jesteśmy otwarci na rozwój, dlatego też wdrażać będziemy najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Poprzez zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań naszych podopiecznych, zapewnimy im profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Aby osiągać jak najlepsze efekty pracy z dziećmi będziemy stymulować wszystkie sfery ich osobowości oraz dbać o harmonijny rozwój.

Nasze cele

 • Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dziecka przez zapewnianie warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych
 • Zapewnienie opieki i wychowania w przyjaznej atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • Troska o rozwój umysłowy dziecka
 • Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju i edukacji dziecka
 • Rozwój wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci
 • Kształtowanie postaw społecznych
 • Wyrabianie nawyków higieny życia codziennego
 • Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych
 • Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, polegająca na pełnieniu wobec nich funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze
 • Udzielanie rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju

Metody pracy

 • Zabawy tematyczne
 • Zabawy plastyczne
 • Czytanie bajek rozbudzające wyobraźnię i rozwijające koncentrację
 • Zabawy muzyczno – rytmiczne
 • Spacery i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu