Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.30-8.00 Przyjmowanie dzieci, czas zabaw dowolnymi zabawkami. Zabawy

integracyjne, ruchowe. Indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami

8.00-8.15 Toaleta w łazience (czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów

8.15-8.45 Śniadanie

8.45-9.15 Toaleta w łazience (czynności pielęgnacyjne)

9.15- 10.00 Zajęcia wychowawczo–dydaktyczne (zabawy słowne, umuzykalniające, ruchowe, plastyczne, logopedyczne)

10.00 -10.15 II śniadanie

10.15 – 10.50 Spacery; zabawy na świeżym powietrzu

10.50 -11.00 Przygotowanie do obiadu

11.00 – 11.30 I danie obiadowe

11.30 – 11.45 Czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku

11.45- 13.45 Leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej; kołysanek dziecięcych

13.45- 14.00 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

14.00 -14.30 II danie obiadowe

14.30– 14.45 Toaleta w łazience

14.45- 15.00 Zabawy dowolne, ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem

15.00 – 15.10 Toaleta – mycie rąk

15.10 – 15.30 Podwieczorek

15.30 – 15.40 Prace samoobsługowe

15.00 – 16.30 Odbieranie dzieci – rozmowy z rodzicami, zabawy dowolne

Uwaga: Rozkład dnia w sytuacjach okolicznościowych może ulec zmianie w zależności od organizacji pracy placówki