WYNIK NABORU NA STANOWISKO WOŹNEJ W ŻŁOBKU GMINNYM „PROMYCZEK” W GRĘBOCICACH

WYNIK NABORU NA STANOWISKO WOŹNEJ W ŻŁOBKU GMINNYM „PROMYCZEK” W GRĘBOCICACH

Dyrektor Żłobka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Skrzypczak.

 

Dyrektor Żłobka Gminnego
„Promyczek” w Grębocicach
/-/ Anna Monczak