WYNIK NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA W ŻŁOBKU GMINNYM „PROMYCZEK” W GRĘBOCICACH

WYNIK NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA W ŻŁOBKU GMINNYM „PROMYCZEK” W GRĘBOCICACH

Dyrektor Żłobka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane następujące Panie:
1. Bandura Ewelina
2. Baszyńska Monika
3. Gzyl Monika

 

Dyrektor Żłobka Gminnego
„Promyczek” w Grębocicach
/-/ Anna Monczak