Wynik naboru na stanowisko Dyrektora żłobka

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Anna Monczak z Głogowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Monczak wykazała się znajomością przepisów wymaganych do pracy na wskazanym stanowisku. Zaprezentowany przez kandydatkę poziom wiedzy, doświadczenie oraz wykształcenie z w/w zakresu pozwala stwierdzić, że powierzone obowiązki będą wykonywane w sposób sumienny i rzetelny.

Wójt Gminy Grębocice
Roman Jabłoński
15.10.2019r.