Nieskategoryzowane - PROMYCZEK - Żłobek Gminny w Grębocicach

Rekrutacja do żłobka

Dokumenty do pobrania

docxharmonogram_rekrutacji-2024-2025.docx

docxRegulamin rekrutacji 2024-2025.docx

docxzałącznik_nr_1-_karta_zapisu.docx

docxzałącznik_nr_2-samotne_wychowywaniw_dziecka.docx

docxzałącznik_nr_3-_oświadczenie_wielodzietnośc.docx

docxzałącznik_nr_4_-karta_informacyjna_o_dziecku.docx

docxzałącznik_nr_5-_deklaracja_o_kontynuowaniu_opieki.docx

docxzałącznik_nr_6_-_wzór_umowy_żłobek_-rodzic.docx

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.30-8.00 Przyjmowanie dzieci, czas zabaw dowolnymi zabawkami. Zabawy

integracyjne, ruchowe. Indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami

8.00-8.15 Toaleta w łazience (czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów

8.15-8.45 Śniadanie

8.45-9.15 Toaleta w łazience (czynności pielęgnacyjne)

9.15- 10.00 Zajęcia wychowawczo–dydaktyczne (zabawy słowne, umuzykalniające, ruchowe, plastyczne, logopedyczne)

10.00 -10.15 II śniadanie

10.15 – 10.50 Spacery; zabawy na świeżym powietrzu

10.50 -11.00 Przygotowanie do obiadu

11.00 – 11.30 I danie obiadowe

11.30 – 11.45 Czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku

11.45- 13.45 Leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej; kołysanek dziecięcych

13.45- 14.00 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

14.00 -14.30 II danie obiadowe

14.30– 14.45 Toaleta w łazience

14.45- 15.00 Zabawy dowolne, ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem

15.00 – 15.10 Toaleta – mycie rąk

15.10 – 15.30 Podwieczorek

15.30 – 15.40 Prace samoobsługowe

15.00 – 16.30 Odbieranie dzieci – rozmowy z rodzicami, zabawy dowolne

Uwaga: Rozkład dnia w sytuacjach okolicznościowych może ulec zmianie w zależności od organizacji pracy placówki

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności Żłobka Gminnego "Promyczek" w Grębocicach

Żłobek Gminny "Promyczek" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Gminnego "Promyczek" w Grębocicach.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu https://dostepnastrona.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Piwko.
E-mail osoby odpowiedzialnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon osoby odpowiedzialnej: 509754044

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Żłobka Gminnego "Promyczek" w Grębocicach
59-150 Grębocice, ul. Szkolna 2
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
795423682

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Udogodnienia

Na stronie zastosowano technologię "skip links" - szybkie przemieszczanie do wskazanych elementów strony. Dodano także przełącznik kontrastu.

Dostępność architektoniczna

Dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich

Godziny pracy żłobka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30 - 16:30

6:30 - 16:30

6:30 - 16:30

6:30 - 16:30

6:30 - 16:30

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 76 711 23 74
E-mail: sekretariat@zlobekgrebocice.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony